To już 100 lat funkcjonowania Katedry, w której
studiowali bronili swoje prace dyplomowe absolwenci kierunków:

Górnictwo i geologia o specjalności Projektowanie i budowa kopalń (PiBK)

Ekonomika i organizacja górnictwa (EiOG)

Zarządzanie i Marketing (ZiM)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZiIP)

Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (IZPP)

obecny kierunek studiów

To również 100 lat badań i kształcenia w zakresie ekonomiki, projektowania procesów, organizacji i zarządzania w strukturach najpierw Wydziału Górniczego, potem Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, a obecnie Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, jako:

Wspomnienia Kierowników Katedry

Prof. dr hab. inż. Czesław Cyrnek

Kierownik Katedry w latach 1995-2004

Prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański

Kierownik Katedry w latach 2004-2005

Prof. dr hab. inż. Roman Magda

Kierownik Katedry w latach 2005-2016

Prof. dr hab. inż. Ryszard Snopkowski

Kierownik Katedry w latach 2016-2020

Dr hab. inż. Dariusz Fuksa profesor uczelni

Kierownik Katedry od 2020 roku

Uroczyste obchody 100-lecia - Aula AGH